naše služby

ponúkame Vám všetky druhy geodetických prác a meraní

Vďaka najmodernejšej technike a špičkovému personálu Vám vieme zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni.

Realizujeme všetky typy geodetických prác a meraní:

* predrealizačné zameranie a vytyčovanie

* merania vo fáze realizácie projektu

* porealizačné zameranie – zameranie skutočného vyhotovenia stavieb

* vytyčovanie hraníc nehnuteľností

* zameranie stavieb a pozemkov

* skenovanie stavieb

* geodetický monitoring

* kontrolné merania

* vyhotovenie geometrických plánov v rámci celej SR
(ku kolaudácii, majetkoprávne vysporiadanie, identifikácia pozemkov, rozdelenie pozemkov)

* určovanie adresných bodov v rámci celej SR

* prieskum terénu

* odborné posudky

Pozemné stavby

zameranie únikovej chodby

Inžinierske stavby

vytýčenie hraníc pozemku, vytýčenie stavby, adresný bod