REALIZOVANÉ PROJEKTY

Pozemné STAVBY

 • * Obaľovňa bitúmenových zmesí STRABAG Kalinovo
 • * EKOM Piešťany
 • * Futbalový štadión AS Trenčín
 • * Scania Budča 
  * Polyfunkčný komplex MATADOR Bratislava
 • * Skladové haly CTP Hlohovec, Žilina, Nové Mesto nad Váhom
 • * Výrobno-skladová hala Calearo Šamorín
 • * Zakladanie stavby výrobnej haly Solčany
 • * Zakladanie stavby Autocentrum Volvo Bory, BA 
 • * Inžinierske siete na stavbe obytného súboru Arboria    Trnava
 • * Skladový areál Valtec Zvolen
 • * Obchodné centrum PIRITOV Nové Zámky • * Futbalový štadión AS Trenčín, I a II. etapa
 • * Výrobno-skladová hala JASPLASTIK Nitra
 • * Obchodné centrum KVETY Kriváň
 • * Bytový komplex Cvernovka Bratislava
 • * Polyfunkčný objekt Bazova
 • * Skladová hala COOP Krupina
 • * Zakladanie stavby LAKESIDE II Bratislava
 • * Predajne LIDL
 • * Technologické základy vo výrobnom areáli MEVIS Šamorín
 • * PENATTY LUX APARTMÁNY Šajdíkové Humence
 • * CTP Hlohovec
 • * Rozšírenie skladových hál CONTINENTAL Zvolen
 • * Výrobno-skladová hala WITTUR Krupina
 • * Bytový komplex Kukučínova ulica Sereď
 • * Predajňa a servis JAGUAR LANDROVER Nitra
 • * Obchodné centrá KAUFLAND TT, PO
 • * Obchodné centrum BUTIK CENTER Šamorín
 • * Polyfunkčný objekt Fraňa Kráľa Bratislava

 • * Výrobný areál ZF Šahy
  * Skladová hala Arete Nové Mesto nad Váhom
 • * Výrobná hala Tomm Ferr, Tata, Maďarsko
 • * Skladová hala Goodman Senec
 • * Zakladanie stavby bytového komplexu Glavitza       BA - Devínska Nová Ves
 • * Zameranie podlahy lakovne Jaguár Landrover Nitra
 • * Zakladanie stavby výrobno-skladových hál Rumanová
 • * Mediabrücke Volkswagen Slovakia, Bratislava
 • * Spojovací tunel a most medzi H3 a H3 a Volkswagen Slovakia, Bratislava
 • * Futbalový štadión AS Trenčín - I.etapa
 • * CTP Hlohovec
 • * Rozšírenie skladových hál CONTINENTAL Zvolen
 • * Výrobno-skladová hala WITTUR Krupina
 • * Bytový komplex Kukučínova ulica Sereď
 • * Predajňa a servis JAGUAR LANDROVER Nitra
 • * Bučina Zvolen

inžinierske stavby

 CESTY

 • * Cesta I/75 Veľký Krtíš - Pôtor
 • * R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa
 • * R1 Nitra západ - Selenec
 • * Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I.triedy     v BB kraji 
 • * I/66 Dudince - Hontianske Tesáre
 • * I/66 Domaníky - Krupina
 • * I/50 Uderiná - Vidiná
 • * D3 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 • * BA Zdroj, Malacky - komplexné geodetické práce pri realizácii prípojky vysokého napätia a trafostanice
 • * Lesné cesty a požiarna nádrž KÚ Poniky
 • * Parkovisko - Chopok Juh - Krupová

MOSTY

 • * Rýchlostná cesta R1 - II. úsek, Selenec - Beladice, mostné objekty
 • * Oceľový most, úsek Nitra západ - Selenec
 • * R3 Horná Lehota - Oravský Podzámok
 • * Cesta I/50 most nad potokom Slatinka 
 • * Prestavba mosta evid. č. 066 61-2 Bacúch

ŽELEZNIČNÉ  STAVBY
 • * Interoperabilita Breclav - Brno

ostatné projekty

Geodetický monitoring

MAPOVANIE PRE PROJEKTANTOV

 • * Mäsokombinát Hlohovec
 • * Areál DUSLO Saľa
 • * Most cez potok Slatinka a priľahlý úsek cesty I/50
 • * Bratislava, lokalita pri starom mlyne

GEODETICKÝ MONITORING

 • * Sledovanie zvislých posunov odkaliska v priemyselnom parku Štúrovo

 • * Sledovanie vodorovných a zvislých posunov na realizovaných mostných objektoch R1, R3, D3

 • * Geotechnický monitoring existujúcich tunelov Sitina, Považský Chlmec, Horelica, Bôrik, Šibenik

 • * Geotechnický monitoring prieskumného diela Čebrať počas razenia

 • * Geotechnický monitoring trasy diaľnice v úseku Hubová - Ivachnová

GEOLOGICKÉ PRÁCE